Wassertraining im Drachenboot

 

Hier einige Impressionen....

(Bericht folgt)

k IMG 4293 k IMG 4295

k IMG 4306 k IMG 4309 k IMG 4314 k IMG 4334

k IMG 4342 k IMG 4317